O Programa de apoio á inclusión de persoas sen fogar pretende contribuír á mellora das condicións de vida das persoas que se atopan nunha situación de exclusión residencial, incidindo a nivel individual mediante proxectos...

O programa de apoio á inclusión residencial de persoas en situación de vulnerabilidade social xurde da necesidade detectada polos diversos profesionais que desenvolven a súa labor nos diferentes Puntos de Atención de Servizos...

O Programa de Inclusión de menores a cargo é concebido como un recurso social de  intervención profesional e apoio personalizado que, dende a perspectiva educativo-social, aborda as situacións carenciais que presentan as...

O Programa de desenvolvemento integral do colectivo xitano presenta actuacións específicas de inclusión con esta comunidade, vertebradas a partir de tres eixos:

  • Fomento da participación e a convivencia social (...

O Programa Local de Inclusión Social pretende incidir a nivel individual e grupal para reforzar e fortalecer todos aqueles aspectos que poidan axudar a mellorar á empregabilidade das persoas que acceden a este servizo....

 

O Concello de Santiago de Compostela conta coa iniciativa SMARTiAGO, como...

Interreg Atlantic Area é un programa de financiamento europeo que promove a cooperación transnacional entre 37 rexións Atlánticas de cinco países europeos. Con fondos do Fondo Europeo de Desenvolvemento...

O obxectivo do proxecto TRAFAIR é desenvolver servizos innovadores e sostibles que combinan datos de calidade do aire, condicións climáticas e fluxos de tráfico para producir nova información en beneficio dos cidadáns e das...

As cidades do faro europeo de Viena, Múnic e Lyon, as cidades seguidores de Santiago de Compostela, Sofía e Venecia, as cidades observadoras de Kiev e Yokohama reúnense para mellorar a calidade de vida dos cidadáns.

...

O Plan xuvenil de cualificación profesional Impulsa dirixirase a mellorar a empregabilidade de 85 persoas no sector das Tecnoloxías e da Comunicación (TIC) a través de cinco itinerarios formativos....

Programas de formación certificada cunha axuda de 350€/mes para cada participante

Un programa de emprego xuvenil que ten como obxectivo mellorar a empregabilidade da mocidade de Santiago. Desenvolveranse 19 itinerarios...

O proxecto é un dos beneficiarios da "II Convocatoria de Ciudades Inteligentes" do Ministerio de Economía e Empresa.

Cidades Abertas, en claro aliñamento co Plan Nacional de Cidades Intelixentes, ten como principal...

O Pleno do Concello de Santiago aprobou o 12 de xaneiro de 2016 a Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado (EDUSI) da cidade co obxectivo de presentar a súa candidatura ao Programa Operativo de Crecemento...

Tropa Verde é unha plataforma multimedia que ten por obxectivo fomentar a reciclaxe e a responsabilidade ambiental entre a cidadanía premiando de forma directa as boas accións medioambientais...