INTERREG Espacio Atlántico é un programa de financiación europeo que promove a cooperación transnacional en 36 rexións atlánticas de cinco países europeos. Cun orzamento total de €185M, sendo €140M do Fondo Europeo de Desarollo Regional (FEDER), este Programa cofinancia proxectos de cooperación nos campos da Innovación e Competitividade, Eficiencia dos Recursos, Xestión de Riscos Territoriais e Biodiversidade, Patrimonio Natural e Cultural.

Proxectos asociados

Interreg Atlantic Area é un programa de financiamento europeo que promove a cooperación transnacional entre 37 rexións Atlánticas de cinco países europeos. Con fondos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) este...