Proxecto Trafair

O obxectivo do proxecto TRAFAIR é desenvolver servizos innovadores e sostibles que combinan datos de calidade do aire, condicións climáticas e fluxos de tráfico para producir nova información en beneficio dos cidadáns e das autoridades gubernamentais. O proxecto TRAFAIR xenerará beneficios concretos aos cidadáns, empresas e administracións en toda a UE a través dun servizo que aumentará a conciencia do aire que respiramos todos os días e proporcionará ás administracións públicas ferramentas para coñecer a calidade do aire dentro da cidade.

Fondos europeos

1.650.000 €

Fondos propios

165.000 €