Tropa Verde

Tropa Verde é unha plataforma multimedia que ten por obxectivo fomentar a reciclaxe e a responsabilidade ambiental entre a cidadanía premiando de forma directa as boas accións medioambientais.

A web tropaverde.org conecta os tres elementos necesarios para conseguir dito obxectivo:

  • a cidadanía
  • os lugares onde os cidadáns e cidadás podemos depositar residuos e onde nos premiarán con cheques da Tropa Verde
  • aqueles comercios e establecementos de hostalaría que colaboran aportando agasallos e/ou descontos
Fondos europeos: 

800.000 €

Fondos propios: 

250.000 €