Edusi

O Pleno do Concello de Santiago aprobou o 12 de xaneiro de 2016 a Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado (EDUSI) da cidade co obxectivo de presentar a súa candidatura ao Programa Operativo de Crecemento Sostible, financiado con fondos europeos FEDER. A Estratexia foi finalmente aprobada mediante resolución do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas de data 29 de setembro de 2016.

O documento aprobado contén a EDUSI para o período 2015-2025, baseada nos seguintes principios:

  • Trátase dunha estratexia integrada e a longo prazo, non de accións específicas non integradas nun contexto máis amplo
  • A participación cidadá foi un elemento clave na elaboración da EDUSI 
  • As operacións contempladas, e que se irán aprobando progresivamente, contribuirán aos fins da estratexia e enmárcanse nalgún dos catro obxectivos temáticos do eixo 12 do POCS. 
Fondos europeos

10.000.000 €

Fondos propios

2.500.000 €