Programa Operativo Plurirrexional de España (POPE) 2014-2020

O Programa Operativo Plurirregional de España, resultado da fusión dos anteriores PO Crecemento Sostible e PO Crecemento Intelixente, concreta a estratexia e os obxectivos globales da intevención da Administración Xeral do Estado (AXE) cofinanciadas co fondo FEDER co obxectivo de:

  • Contribuír á mellora e recuperación da competitividade da economía española, a través do impulso dun modelo de crecemento máis intelixente, apoiado na investigación, a innovación e as TIC, con especial atención ás necesidades e ao potencial das PYME.
  • A elaboración do POCInt foi liderada pola Dirección General de Fondos Comunitarios, do Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a partir dos traballos realizados durante a elaboración do Acordo de Asociación de España 2014 2020 (AA), coordinado e elaborado nesta mesma Dirección General con participación de representantes dos outros Fondos Estruturais e de Inversión Europeos (ESI) - FEDER, FSE, FEADER e FEMP) e en continuo diálogo cos servizos da Comisión Europea.
Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020

Proxectos asociados

Plataforma de goberno aberto, colaborativa e interoperable
O proxecto é un dos beneficiarios da "II Convocatoria de Ciudades Inteligentes" do Ministerio de Economía e Empresa.Cidades Abertas, en claro aliñamento co Plan Nacional de Cidades Intelixentes, ten como principal obxectivo o…
Smartiago
O Concello de Santiago de Compostela conta coa iniciativa SMARTiAGO, como estratexia para responder aos retos de innovación, implicando no se proceso a axentes do Sistema de I+D+i local, rexional e nacional. O seu obxectivo…