URBACT é un programa europeo de intercambio e aprendizaxe que promove o desenvolvemento urbano sostible e integrado, englobando a 550 cidades, 29 países e 7000 axentes locais activos. Financiado conxuntamente pola Comisión Europea (Fondos Europeos de Desarrollo Regional) e os Estados Membros, URBACT facilita que as cidades europeas traballen de forma conxunta no desenvolvemento de solucións efectivas e sostibles para os principais desafíos aos que se enfrentan, compartindo boas prácticas e a experiencia adquirida e integrando dimensións económicas, sociais e ambientais.

 Programa Operativo URBACT III

Proxectos asociados

Tropa Verde
Tropa Verde é unha plataforma multimedia que ten por obxectivo fomentar a reciclaxe e a responsabilidade ambiental entre a cidadanía premiando de forma directa as boas accións medioambientais.A web tropaverde.org conecta os tres…