O Connecting Europe Facility (CEF) en telecomunicacións é un instrumento clave da UE para facilitar a interacción transfronteiriza entre administracións públicas, empresas e cidadáns, mediante a implantación de infraestruturas de servizos dixitais (DSIs) e redes de banda ancha. Os proxectos soportados contribuirán á creación dun ecosistema europeo de servizos dixitais interoperables e interconectados que sustentan o mercado único dixital.

Un orzamento de 1,04 millóns de euros está destinado aos servizos dixitais transeuropeos para 2014-2020.

O INEA é o responsable da implantación dun orzamento estimado de 500 millóns de euros en subvencións durante o mesmo período.

Programa CEF Telecom

Proxectos asociados

Proxecto Trafair
O obxectivo do proxecto TRAFAIR é desenvolver servizos innovadores e sostibles que combinan datos de calidade do aire, condicións climáticas e fluxos de tráfico para producir nova información en beneficio dos cidadáns e das…