• Urbact II
  Programa Operativo URBACT III

  URBACT é un programa europeo de intercambio e aprendizaxe que promove o desenvolvemento urbano sostible e integrado, englobando a 550 cidades, 29 países e 7000 axentes locais activos.

 • Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020

  O Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020, é o documento no que se concreta a estratexia e os obxectivos da intevención da Administración Xeral do Estado (AXE...

 • Programa Operativo de Emprego Xuvenil

  Como resposta á Recomendación do Consello relativa á implantación da Garantía Xuvenil, o 19 de decembro de 2013 o Goberno de España presentou á CE o Plan Nacional de Garantía Xuvenil.  Este Plan,...

 • Horizon 2020
  Programa Horizon 2020

  Horizonte 2020 é o maior programa de investigación e innovación da UE con case 80 mil millóns de euros dispoñibles ao longo de 7 anos (2014-2020) - ademais do investimento privado que este diñeiro...

 • CEF Telecom
  Programa CEF Telecom

  O Connecting Europe Facility (CEF) en telecomunicacións é un instrumento clave da UE para facilitar a interacción transfronteiriza entre administracións públicas, empresas e cidadáns, mediante a...

 • INTERREG Espacio Atlántico

  INTERREG Espacio Atlántico é un programa de financiación europeo que promove a cooperación transnacional en 36 rexións atlánticas de cinco países europeos. Cun orzamento total de €185M, sendo €...