Smartiago

El Concello de Santiago de Compostela cuenta con la iniciativa SMARTiAGO, como estratexia para responder aos retos de innovación, implicando no se proceso a axentes do Sistema de I+D+i local, rexional e nacional. O seu obxectivo principal é a posta en marcha da folla de ruta formada por un conxunto de solucións tecnolóxicas innovadoras no ámbito das cidades intelixentes, encamiñadas a converter a Santiago de Compostela na primeira iniciativa que busca eficiencia, máxima aplicabilidade e adaptación da I+D ás problemáticas das Cidades Patrimonio no seu conxunto, de xeito que os resultados sexan altamente escalables, eficientes e replicables noutras cidades ou contornas nos que o Patrimonio Histórico sexa un atributo distintivo das mesmas. SMARTiAGO permitirá posicionarse tecnoloxicamente nun campo novo a empresas con grande capacidade tecnolóxica, á Universidade e aos Centros de I+D+i do ecosistema local, todo elo acometendo novos retos en liña cos obxectivos FEDER 2014-2020.

El importe total del proyecto ascende a 6.180.000 €, de los que un 80% (4.944.000 €) serán aportados por el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020 a través del Convenio firmado con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para el Proyecto «SMARTIAGO», y otro 10% (618.000 €) que son financiados por la Axencia Galega de Innovación gracias al Convenio firmado con el propio Concello.

Fondos europeos: 

4.944.000 €

Fondos propios: 

618.000 €